• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
VI kongres psihoterapeuta Srbije PDF Štampaj E-pošta

Image

 

 

 

 

 

Savez društava psihoterapeuta Srbije

 

Vas poziva da učestvujete na

 

Šestom kongresu psihoterapeuta Srbije

 

Beograd, 20-23. Oktobar, 2016.

Pored drugih tema u vezi sa psihoterapijom, glavna tema kongesa je:

 

PSIHOTERAPIJA I DRUŠTVO

______________________________________________________________________

 

Poštovani psihoterapeuti, savetnici i studenti, kongres psihoterapeuta Srbije vam i ove godine omogućuje da izložite rezultate vašeg rada, istraživanja i razmišljanja u kolegijalnoj i prijatnoj atmosferi na 6 kongresu psihoterapeuta Srbije sa međunarodnim učešćem.
 
Možete prijaviti vaše USMENO SAOPŠTENJE (10-15 minuta) istraživačkog, stručnog ili teorijskog karaktera.
Možete prijaviti POSTER prezentaciju.
Možete prijaviti RADIONICU (120 minuta ili kraću).
Možete prijaviti SIMPOZIJUM ili OKRUGLI STO sa učesnicima koje vi izaberete.

Lekarska komora Srbije je prihvatila 6 kongres psihoterapeuta Srbije kao naučni i stručni događaj pod brojem А-1-1731/16 . Bodovi za kontinuiranu edukaciju se dodeljuju lekarima, psiholozima i socijalnim radnicima koji prisustvuju kongresu svim danima. Bodovi su dedeljeni na sledeći način: Broj bodova za predavače 12 ; broj bodova za pasivno učešće  6 ; broj bodova za usmenu prezentaciju 9; broj bodova za poster prezentaciju 7; broj bodova za koautore usmenih prezentacija 0,5 (do tri koautora).

 

U toku je akreditacija kongresa kod Socijalne komore Republike Srbije.

 

Poštovane kolege studenti, studenti psihoterapije i savetovanja, psihosocijalni savetnici i psihoterapeuti,

rok za prijavu vasih radova je zbog nepredviđenih problema sa sajtom Saveza pomeren do 1 oktobra, do kada treba da posaljete rezimee vasih radova ukoliko zelite da budete aktivni učesnik VI kongresa psihoterapeuta Srbije. Do istog roka je mogucnost placanja povlascene cene za ucesnike (videti na kraju ovog teksta).

Formulari za prijavu koje je bilo teško preuzeti sa sajta su na novom sajtu http://psikongres.wordpress.com/.

VI kongres je akreditovan kod Srpskog lekarskog društva, a u toku je akreditacija i kod Komore socijalne zaštite Republike Srbije.

I ove godine je veliko interesovanje iz zemlje i regiona, tako da je vec prijavljen znacajan broj veoma interesantnih radova, radionica, simpozijuma i okruglih stolova.

Evo šta je do sada pristiglo Naučnom odboru kongresa:

Plenarna predavanja:

 

Zašto integrativna psihoterapija? – profesor dr Vesna Petrović, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad.

Pripitomljeno telo – društvena patologija i lečenje „oštećenog čoveka“ u Integrativnoj terapiji Ilse Orth, Fric Perls institut za integrativnu terapiju, Evropska akademija za psihosocijalno zdravlje, Nemačka.

 Ljubav, placebo i nocebo u psihoterapiji Prof. dr Miro Jakovljević, Medicinski fakultet, Psihijatrijska klinika Kliničko-bolničkog centra Rebro, Zagreb.


Narativna koncepcija identiteta i upotreba moralnih pojmova u opisu poremećaja ličnosti prema DSM IV.Prof. dr Aleksandar Fatić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd

Kvalitativna istraživanja u psihoterapijidr Mo Mandic, Regent University, London.

Rani razvoj i društvena uloga – postoji li veza? Pogled iz Shema terapije  – doc. dr Tijana Mirović, Fakultet muzičkih umetnosti, Beograd. 

Društveni uticaji i sistemska psihoterapija zavisnosti - Slavica Gajdadzis-Knežević, Institut za brak, porodicu i sistemsku praksu – Alternativa, Skoplje, Makedonija.

Trauma i društvodr Tamara Čavić-Đurić, Klinika za psihijatrijske bolesti »Dr Laza Lazarević«.

 

Simpozijumi:

Simpozijum 1.

Simpozijum Udruženja za Integrativnu dečiju psihoterapiju pod naslovom: 

„Adekvatan zagrljaj – roditeljski i terapijski izazov“. Rad sa nesigurnim i neadekvatnim porukama kroz modalitete Integrativne dečije psihoterapije – moderator Ištvan Pete 

Vesela vrba na močvarnom ostrvu" Lojnerova katatimna imaginacija u psihoterapiji traumatskih doživljaja – Zinaida Belevski

„Vila slomljenih krila” Projekcija unutrašnjeg sveta deteta u igri “Moj Svet” – Višnja Isidora Divild Žeželj

„Podzemni lavirint – put od krtice do kralja“ Eksternalizacija intrapsihičke napetosti  u dečijoj psihodramskoj grupi – Dragana Jovanović, Mina Nikolić Milosavljević

„Ranjeni vojnik“ Prikaz potisnutih sadržaja i potrebe deteta u igri „Moj svet“ – Jelena Mandić

“Blago čoveka – mačke” Rad sa mehanizmima samoprocene u dečjoj psihodramskoj grupi – Marta Pavlović

„Povratak u budućnost“  Vinikotove škarabalice i individualna psihodrama u službi krizne intervencije – Ištvan Pete

Simpozijum 2.

Simpozijum Srpskog udruženja za integrativnu art terapiju:

Integrativna art psihoterapija – istraživanja ( prof. dr Snežana Milenković)

Evaluacija tretmana žena sa Hašimotovom bolešću uz pomoć metoda integrativne art psihoterapije (Follow up studija) – SNEŽANA MILENKOVIĆ; VLADISLAVA MARKOVIĆ & JASMINA KNEŽEVIĆ

Arhetip ženskog kroz umetnost – TIJANA HOLPERT

Empririjsko istraživanje uloge žene u našem društvu" (korišćenjem metoda integrativne art psihoterapije) – SAŠA STOJŠIĆ

Arhetip žene na filmu – SANDRA BANDOVIĆ

Empirijsko istraživanje lika žene-majke u literaturi za predškolsku djecu – Marija Fodor

Lik žene-majke u lektiri za niži osnovno-školski uzrast – LUCIJA SELAKOVIĆ

Kvantitativno i kvalitativno istraživanje efekata integrativne art psihoterapije – STEVO BAJALOVIĆ

Elementi art psihoterapije – podrška profesionalcima koji se bave decom (evaluacija rada) – TANJA DOJIĆ

Evaluacija primene art psihoterapije u tretmanu psihosomatskih oboljenja – Julija Vukašinović

Prikaz studije slučaja (evaluacija rada sa klijentom pomoću metoda integrativne art psihoterapije) – MARIJA ĐURIČIĆ

Arhetip žene-majke u Crnoj Gori" (istraživanje korisćenjem metoda integrativne art psihoterapije) – MARIJA PAVIĆEVIĆ & TIJANA VUKOVIĆ

 

Simpozijum 3: 

Šta muškarci žele – Psihoterapija i društvene mreže – Vahida Djedović

 

Okrugli stolovi:

Okrugli sto 1:

Kulturološki diskursi u sistemskoj porodičnoj terapiji – Asocijacija sistemskih terapeuta.

 Okrugli sto 2:

Grupna Psihoterapija danas – Dušan Potkonjak, Zoran Đurić, Jasna Veljković, Zoran Milivojević i drugi.

Okrugli sto 3:

Multidimenzionalni pristup zaštiti mentalnog zdravlja u zajednici – jedan mogući pristup – Mia Popić (moderator), Tijana Mirović, Daniel Mešković, Milica Ristić, Milena Oparnica, Bojana Obradović, Ivana Mišić 

Okrugli sto 4:

Šesto-dvanestougaoni okrugli višeslojni interaktivni sto o  aspektima pitanja: Treba li psihoterapija društvu? Aleksandra Bubera (moderator), teolog Rastko Jović, Ekinadoese Gbinigie istraživač iz oblasti ljudskih prava, Saša Jelić sociolog, Jana Damjanov, Sofija Stojadinović

 Radionice:

Interaktivno polje snevanja – Velimir B. Popović

Individual and Relational Body Charts – an Integrative Approach to the Informed Body – Embodiment Therapy and Biography at Work – Ilse Orth, Germany.

Postanite i vi “socijalni psihoterapeut” – terapeuti, mediji i društvena promena – Zoran Milivojević, Psihopolis institut, Novi Sad i Beograd.

Društveni smisao psihoterapijske intervencije – Zoran Đurić

„Recept“ za uspeh - Kako biti autentično uspešan koristeći transakcionu analizu – Ana Milanović, Adriana Pejaković

Autogeni trening i vođene fantazije u funkciji redukcije stresa –  Dragana Deh

Muški kamp kao organsko odrastanje – akcija protiv sindroma  nedostajućeg oca – Mirko Mitrović, Emina Kopić

Jungovom metodom aktivne imaginacije od citata do lične priče – Tamara Dobrić

Aktivacija voljnog momenta u terapiji depresije – Dragana Jovanović Boka

EMDR terapija i poremećaji vezani za traumatizaciju – Procena  terapijskih intervencija u EMDR  pristupu – Vesna Bogdanović

Predstava o sebi – psihoterapijski mitovi – Aleksandra Meško

Kompatibilna integracija Psihodrame (Moreno), Grupne analize (Foulks) i Interpersonalne grupne psihoterapije (Yalom) – Dušan Potkonjak, Jasna Veljković, Sanja Životić

Vizuelno-narativni metod razvoja tima u poslovnom okruženju – Milan Radovanović

Etički izazovi digitalnog sveta: kako se ponašati na internetu i društvenim mrežama? – Milica Novković

Porodične konstelacije – praktičan, fenomenološki rad sa klijentima (dobrovoljcima) iz publike. Temu određuje sam klijent. – Katarina Rakita

Slučaj malog Hansa u psihodramskom ogledalu – terapijski efekat psihodrame onda i sada – Sanja Životić, Dušan Potkonjak, Miloš Lazarević 

Nošenje krsta – Marija Joksimović, Antonio Aras 

Otvorena grupa, otvorena psihodramska seansa i poredjenje sa kontinuiranom poluzatvorenom grupom – Dušan Potkonjak, Gorda Božović, Dragan Milivojević, Sanja Životić, Maja Milić, Renata Stanojević, Jelena Milić, Jelena Vidić, Marijana Radulović, Miloš Lazarević

 

Radovi – usmene prezentacije:

Sindrom beznađa i psihoterapija – Zoran Vojić

Mentalno zdravlje žene u savremenom društvu
– Gordana Dedić

Društvo kao klijent
– Žilijeta Krivokapić

Analiza savremeno interpretiranih bajki Majk Kaningema – Maja Radanović

Disproporcija inteligencije u partnerskim odnosima – Marija Lazarević

Psihoterapeut u društvu adolescenata – Darka Krsmanović

Potvrda simbioze Fride i Dijega analizom autoportreta Fride Kahlo
– Maja Radanović

Psihoterapijska moć i društvo – Zoran Vojić

Ometanje ličnog odnosa deteta i roditelja u razvodu
– Dragutin Nikolić

Obilježja partnerskih odnosa u porodicama sa malom djecom: biti roditelj i/ili biti supružnik? - Milana Ljubičić, Slađana Dragišić Labaš

Zašto jungovci manjkaju kvalitetom? – Velimir B. Popović, Marijana Popović

Neuropsihološki profil maloletne osobe koja boluje od epilepsije – studija slučaja – Dragana Jeremić

Značaj istraživanja promene koping mehanizama u terapiji bolesti zavisnosti – Dragana Deh, Nevena Čalovska-Hercog, Janko Međedović

Faktori uspeha lečenja heroinske zavisnosti – Jasmina Knežević Tasić, Maša Karleuša Valkanou, Borislav Đukanović, Dragić Banković, Vladimir Janjić

Predstavljanje Somatic Experiencing &Trauma Healing teorijskog kocepta i prakse – Jelena Marković 

Odgovornost terapeuta prema društvu – pitanje poverljivosti u terapiji – Olga Čolović

Povezanost životnog skripta i stilova vezivanja u partnerskim odnosima – Irena Vučić Živković, Tanja Kiselički

Konflikt u terapijskoj zajednici, prihvatanje i upravljanje konfliktom korišćenjem transakcione analize – Anđelka Kolarević 

Da li psihijatrima treba psihoterapijski trening? – Snezana Kecojević Miljević

Psihoanalitička psihoterapija kao oblik hrišćanskog pravoslavnog misionarenja – Biljana Anđelković

Agorafobija i društvo – Tatijana Đalović Kozarov

Mogućnosti primene sociodrame u akademskom obrazovanju
– Jasna Veljković, Vesna Dukanac

Stigma i autostigma korisnika psihijatrijskih usluga u Srbiji – Vladimir Mušicki

Ljubav, mržnja i praštanje - Crni trijas i praštanje nakon preljube –  Jelena Prica, Vesna Radoman-Roknić, Zorica Knežević

Ljubav, mržnja, praštanje - Povezanost dimenzija agresivnosti i praštanja preljube – Vesna Radoman Roknić, Milica Tušup

Transakciona analiza u sportu: Koncepti transakcione analize u radu sa sportistima na podizanju samopouzdanja – Uroš Bićanin, Sanja Bačlija

Odgovornim vaspitanjem do zdravijeg društva – Ljubica Bogetić

Odbacujući stav prema sebi iz interakcija sa značajnim drugim – Saša Dimić

Mehanizmi zavisnosti u poljskom strateško-strukturalnom terapijskom modelu – Jolanta Dojić

Značaj i uloga porodica terminalno obolelih pacijenata –s uočavanje sa smrću – Iskustva KBC Zvezdara – Aleksandra Jeličić

Povlačenje od drugih: psihoterapija šizoidnog procesa – Igor Jurišić

Psihološke igre političara – Marija Lazarević

Terapeut i smrt – smrt i terapeut – Irena Milić, Jana Milić

REBT pristup prevazilaženju psiholoških posledica rane traume: značaj koncepta bezuslovnog samoprihvatanja – Olivera Novaković

Nisam lud da idem kod psihologa – stavovi društva – Zorica Paroški

Dinamika partnerskog nasilja u kontekstu transakcione analize – Ivana Perić

Interaktivno polje snevanja – teorijske osnove – Velimir B. Popović

Zavisnost kao sociopatološka pojava u Republici Sejšeli – Milana Poznić Ješić

Razumevanje stida kroz teorije ličnosti i rad sa njim u psihoterapiji – Milica Tušup

Međuzavisnost socijalno-psihološkog konteksta, dijagnostike i psihoterapije – Helena Rosandić, Jasna Veljković   

Art terapija u tretmanu alkoholizma – Mirjana Stojković 

Društvo pojedinaca – paradoks autonomije – Maja Stoparić

Tretman zavisnosti od seksa u modelu transakcione analize – Tijana Turudić

Problemi seksualnog identiteta   – “Don Žuan“  u savremenom društvu – Jasna Veljković, Vesna Dukanac

Prekid ljubavnih veza i OK pozicije – Matej Vilotijević, ŽeljkoVilotijević

Zlostavljanje muškaraca u braku: multistvarnost? Prikaz kliničkih slučajeva – Željko Vilotijević, Dragana Kopil, Matej Vilotijević

Prevencija sekundarne traumatizacije i zaštita mentalnog zdravlja pomagača – Maša Vukčević Marković, Dragana Đukić, Marko Živanović

Razumevanje i prevencija sekundarne traumatizacije kod pomagača – Marko Živanović, Dragana Đukić, Maša Vukčević Marković

Geštalt terapija i bolesti zavisnosti – Dragana Žorić

Radionice sa motivima iz biblijskih priča – Marija Joksimović, Antonio Aras                          

Psihoterapija i migrena – Vesna Andrejević

Značaj psihoterapije u prevenciji autoimunih bolesti – Vesna Andrejević

Autodestigmatizacija i heterodestigmatizacija kao početni korak u prevenciji i terapiji psihopatologije – Mia Popić, Daniel Mešković, Tijana Mirović, Milica Ristić, Milena Oparnica

Mogući pristup primeni REBT/KBT intervencija u zajednici povodom zaštite mentalnog zdravlja – Mia Popić, Daniel Mešković, Tijana Mirović, Milica Ristić, Milena Oparnica

Religiozni i kros-kulturalni aspekti opsesivno-kompulsivnog poremećaja – Marijana Đenić Assi                           

Društvenost kao dijagnostičko sredstvo – Nataša Cvejić Starčević

Psihološka fleksibilnost kao indikator promene distresa u funkciji psihološkog tretmana – Dragan Žuljević, Nikolija Rakočević, Vesna Gavrilov-Jerković

Posteri:

Primena Transakcione analize u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju – Milena Dimitrijević Tomić

Transakciono-analitički pristup problemu gojaznosti – Milica Nenadović

Plejbek teatar:

Playback Beograd - Dušan Potkonjak, Jelena Radović, Tina Perić, Julijana Protic, Gorda Božović, Marijana Šerer, Gordana Marić Lalović, Ana Nikolić, Danica Vulićević, Olivera Isaković, Antonio Aras, Miloš Lazarević

I ove godine će Plejbek teatar imati svoju predstavu na kraju kongresa.

 
Pozivamo vas da rezime vaše prezentacije na Kongresu (usmeno saopštenje, poster, radionicu, simpozijum, okrugli sto) pošaljete Naučnom odboru kongresa do 1 oktobra na mejl: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
 

 
Važni datumi za učesnike VI kongresa:


1. oktobar 20. Septembar 2016. je poslednji rok za slanje sažetaka Naučnom odboru na dati mejl.
 Naučni odbor donosi odluku da li je rad prihvatljiv sa stručne i naučne strane. Informaciju o tome dobijate po pravilu nakon tri dana od slanja rezimea vašeg rada.
5. oktobar 2016. je datum do kada ćete dobiti obaveštenje o prihvaćenim radovima.

(U slučaju prevelikog broja prijavljenih radova, prihvaćenih od Naučnog odbora, Ogranizacioni odbor može izvršiti dodatnu selekciju na osnovu usvojenih kriterijuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije se vraćaju autorima odbijenih radova, na njihov zahtev.)
1. oktobar 2016. je datum do koga važi popust za kotizacije.

1. oktobar 2016. je datum do kada mozemo da garantujemo rezervaciju smeštaja onih koji odsedaju u Hotelu M.
 
Organizacija VI kongresa psihoterapeuta Srbije:
 
Naučni odbor: prof. dr Gordana Dedić, predsednik, doc. dr Nevena Čalovska Hercog, doc. dr Jelana Šakotić-Kurbalija, prof. Tatjana Vukosavljević-Gvozden
Organizacioni odbor: doc. dr sci Žilijeta Krivokapić, predsednik, Bojana Mitrović, Darka Krsmanović, dr Zoran Antić, dr Ivan Ilić, Željka Kurjački, dr Anđelka Kolarević, dr Željko Vilotijević, Dragan Kurbalija, dr Jelica Satarić, Antonio Aras. 
 
Tehnički organizator: Mladost-turs dd, Beograd
 
 
KATEGORIJE KOTIZACIJA:
Cene su date u evrima, a uplaćivanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije.
 
KOTIZACIJU PLAĆAJU SVI UČESNICI KONGRESA BEZ OBZIRA DA LI IMAJU ILI NEMAJU PREZENTACIJU NA KONGRESU.
 
Podaci za uplatu u dinarima:  

Savez društva psihoterapeuta Srbije
Adresa: Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija
Broj žiro računa: 355-1014278-87 Vojvodjanska banka
 
Učesnici izvan Srbije uplaćuju po posebnoj proceduri – šaljemo vam predračun na osnovu koga uplaćujete. Kontaktirati organizatora za uputstvo na Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
 
 
POSTOJE 4 VRSTE KOTIZACIJA:
 
PSIHOTERAPEUTI (sa sertifikatom nekog psihoterapijskog modaliteta) 
Tri dana 120 € (ako se plati do 1. oktobar – 90 €)
Jedan dan 60 € (ako se plati do 1. oktobra– 45 €)
Važno obaveštenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije. Molimo za solidarnost jer kongres organizujemo sami, bez sponzora i zato je vas doprinos veoma važan za opštu stvar.
 
EDUKANTI PSIHOTERAPIJE (u treningu iz nekog modaliteta, specijalizanti, studenti koji su u edukaciji iz nekog modaliteta)
Tri dana 100 € (ako se plati do 1. oktobra– 75 €)
Jedan dan 50 € (ako se plati do 1. oktobra–  38 €)

STUDENTI (dodiplomske i master studije, a nisu edukatni nekog modaliteta)
koji nisu na edukaciji, uz indeks na uvid (ako su edukanti onda važi cena za edukante)
Tri dana 30 €
Jedan dan 10 €
 
OSTALI (sve ostale kategorije, uključujući penzionere)
Tri dana 120 € (ako se plati do 1. oktobra– 90 €)
Jedan dan 60 € (ako se plati do 1. oktobra– 45 €)

Kotizacije za psihoterapeute, edukante i ostale uključuju ručak. Kotizacije za studente ne uključuju ručak. Poslednji dan kongresa – nedelja – neće biti ručka.
Kotizaciju je moguće platiti i na samom kongresu, ali u tom slučaju ne garantujemo materijal i ručak.
 
Podsećamo da KOTIZACIJE PLAĆAJU SVI – bez obzira da li na kongresu imaju prezentaciju ili nemaju.
 
OBRASCI ZA PRIJAVU:
 
Su u prilogu ovog mejla i mogu se takođe skinuti sa sajta http://psikongres.wordpress.com/

vi učesnici kongresa bez obzira da li imaju prezentaciju ili nemaju, moraju popuniti i poslati:
 
Lekarska komora Srbije je akreditovala 6 kongres psihoterapeuta Srbije kao naučni i stručni događaj pod brojem А-1-1731/16 . Bodovi za kontinuiranu edukaciju se dodeljuju lekarima, psiholozima i socijalnim radnicima koji prisustvuju kongresu svim danima. Bodovi su dedeljeni na sledeći način: Broj bodova za plenarne predavače 12 ; broj bodova za pasivno učešće  6 ; broj bodova za usmenu prezentaciju 9; broj bodova za poster prezentaciju 7; dodatni broj bodova za koautore usmenih prezentacija 0,5 (do tri koautora). U toku je akreditacija kongresa kod Socijalne komore Republike Srbije.

 Formulare preuzimate na sajtu: http://psikongres.wordpress.com/

PRIJAVU UČESNIKA KONGRESA moraju popuniti svi učesnici kako bismo pripremili sertifikate, bez obzira da li su aktivni ili pasivni učesnici.
 

PRIJAVU RADA ZA KONGRES moraju popuniti svi učesnici kongresa koji žele da svojom prezentacijom AKTIVNO učestvuju u radu Kongresa (usmeno saopštenje, simpozijum, okrugli sto, radionica ili poster) 
treba da svoj rad prijave na ovom formularu.
 
OBRAZAC ZA SMEŠTAJ U HOTELU M treba da popune svi oni koji će odsesti u kongresnom hotelu Hotelu M.
  
Dobrodošli !

Profesor dr Gordana Dedić, predsednik Naučnog odbora kongresa

Docent dr Žilijeta Krivokapić, predsednik Organizacionog odbora kongresa

 

 
Fotografije sa 5 kongresa psihoterapeuta Srbije PDF Štampaj E-pošta

Image 

 

Postovane kolege psihoterapeuti, edukanti i studenti,

 

juce, u nedelju 25. oktobra je predstavom Plejbek teatra svecano zatvoren 5 kongres psihoterapeuta Srbije.

Opsta ocena ucesnika – a bilo nas je ove godine preko 400 – da je psihoterapija u Srbiji napredovala, da su teme raznovrsne, da je kvalitet izlozenih radova veoma dobar, da su gosti iz inostranstva pravo obogacenje, kao i da je organizacija kongresa bila na dobrom nivou.

Za sve koji to zele, mozete pogledati i preuzeti fotografije sa 5 kongresa koje je snimio nas sluzbeni fotograf Kosta Pjanic. Fotografije mozete preuzeti sa donjih linkova u narednih 30 dana. 

 

http://files.fm/u/cfhyfst

http://files.fm/u/twogzvf

http://files.fm/u/aulyaxl

http://files.fm/u/ssuogxj

http://files.fm/u/imbvfgz

 

Nadam se da se vidimo na 6 kongresu psihoterapeuta Srbije koji ce biti odrzan u oktobru sledece godine.

U ime organizatora,

Zilijeta Krivokapic

 
P R O G R A M 5 KONGRESA PSIHOTERAPEUTA SRBIJE PDF Štampaj E-pošta

 

 Image

 

 

PROGRAM V KONGRESA PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

 

“Ljubav i psihoterapija”

 

22.10.-25.10.2015., BEOGRAD HOTEL M

 

 

Na kongres su dobrodošli svi koje ova tema zanima – obavezno je plaćanje kotizacije. Kategorije kotizacija su date na dnu ove stranice.

 

 

 

ČETVRTAK 22. oktobar 2015.

 

HORIZONT

19h PIĆE DOBRODOŠLICE

malo otvaranje kongresa.

19.30 – 21h

Radionica: Slično se sličnom raduje – identitet i integracija psihoterapijskih modaliteta Zoran Ilić

 

PETAK 23. oktobar 2015.

9 – 11,30h

 

AVALA

Svečano otvaranje kongresa

Plenarna predavanja
Moderatori: Nevena Čalovska Hercog, Zoran Milivojević

1. Ljubav i zaljubljenost – postoji li formula ljubavi? Zoran Milivojević, Psihopolis institut, Novi Sad; International Tranactional Analysis Academy, Ljubljana, Slovenija.


2. Ljubav, introjekt i samoubistvo Prof. dr Dmitri Šustov, Psihijatrijska klinika Državnog univerziteta I.P. Pavlov, Rjazan, Rusija.

3. Uvod u novi terapijski pristup shizofrenom psihotičnom pacijentu (na engleskom) – dr David Fewtrell, Hertfordshire Clinic, St Albans, UK.


4. Ljubav kao potreba Prof. dr Tomislav Sedmak, Beograd.


5. Ljubav u savremenom dobu: romansa ili sigurna baza Prof. dr Tatjana Stefanović-Stanojević, Departman za psihologiju, Filozofski fakultet, Niš.

 

11 – 12,00h

 

FORUM (foaje)


Poster prezentacije (prisustvo autora postera)

1. Značaj doživljaja životnog smisla i orijentacije ka zahvalnosti za psihoterapiju i mentalno zdravlje Ivana Novakov


2. Emocije kod dece us sitemu socijalne zaštite Danijela Stajković, Andjelka Kalajdžić, Valentina Najdanović Šoškić

3. Upotreba serious games u psihoterapiji Bojana Vuković

4. Psihoterapija zavisnika fokusirana na neadikciju Dragana Zorić

 

11,30 – 12h Pauza

12 – 13,30h

 

AVALA


Okrugli sto: Ljubav i duhovnost
Moderator: Prof. dr Snežana Milenković.

Učesnici: akademik Vladeta Jerotić, Prof. dr Svetomir Bojanin, Prof. dr Mirko Pejović, Doc. Dr Rastko Jović

 

HORIZONT

Radionica 1: Kontakt u ljubavnom odnosu Anđelka Kolarević

 

BEOGRAD

Radionica 2: Kompatibilna integracija Psihodrame (Moreno), Grupne analize (Foulks) i interpersonalne grupne psihoterapije (Jalom) Dušan Potkonjak, Jasna Veljković, Sanja Životić

 

BEST WESTERN


Radionica 3: Psihoterapijske strategije u radu sa ljudima sa opsesivno- kompulzivnim poremećajem Aleksandra Meško

 

FORUM


Usmena saopštenja: Zavisnost Moderator: Tanja Adamović

1. Ima li ljubavi u alkoholičarskom braku? Danica Bošković Đukić, Anđelka Jeličić

2. Šta ostaje od ljubavi u alkoholičarskom braku? – Saša Dimić


3. Sistemska porodična terapija adolescentnih zavisnika, prikaz slučaja Tanja Adamović

4. Kako bih s tobom bio trijezan? Olica Marinković-Šušić, Vedrana Marinković


5. Perspektiva psihoterapijskog tretmana zavisnika od psihoaktivnih supstanci kojima je izrečena zatvorska kazna sa obaveznom merom lečenja Sanja Đurđević, Rosa Šapić


6. Primjena sistemskih ideja u radu sa grupom osuđenih lica Vedrana Rakić

 

DIJALOG

Radionica 4: „Koga voliš najviše?” – rad na sindromu sagorevanja Jelena Popadić

 

13,30 – 15h Ručak

 

15–17h

 

AVALA

Simpozijum: Ljubav i etika – primeri iz prakse Moderatori: Vesna Petrović, Gordana Dedić

1. Lubav, mržnja, ljubomora – etika u ljubavi Gordana Dedić

2.Duhovnost ka ookvir ljubavi i postizanja celovitosti Ksenija Opinćal


3. Etika u partnerskim odnosima kod osoba homoseksualne orijentacije Nina Racić


4. Stavovi edukanata u psihoterapiji o prevarama u partnerskim odnosima – lično i profesionalno Zorica Knežević, Vesna Dulović


5. Etika u ljubavi – razlike prema polu Vesna Dulović, Dragana Ivanović, Zorica Knežević


6. Telesna u okviru integrativne psihoterapije Ana Ristović, Ksenija Opinćal

 

HORIZONT

Simpozijum: „Doživljeno poverenje“ – potreba ili mogućnost. Rad sa objektnim odnosima kroz modalitet integrativne dečje psihoterapije.

Moderator: Ištvan Pete

1. „Tajne zatvorenog sveta” – iskustva sa plej terapijom po metodi „Moj svet” sa selektivnim mutizmom Ištvan Pete


2. „Gospodar životinja“ mogućnosti projekcije objektnih odnosa u igri „Moj svet“Viktor Pavlović

3. „Prokleta šuma” – Vinikotove škrabalice u psihoterapiji PTSS Ištvan Pete


4. “Ranjena divlja mačka pronalazi svoj put” – traumatsko iskustvo u dečjoj psihodramskoj grupi – Jelena Mandić, Višnja Isidora, Divild Žeželj


5. “Avanture na pustom ostrvu” – rad sa agresivnošću u dečjoj psihodramskoj grupi Dragana Jovanović, Mina Nikolić Milosavljević


6. “Od brodolomca ka porodici čudovišta” – reparacija povezanosti deteta sa roditeljskim parom u dečjoj psihodramskoj grupi – Marta Pavlović


7. Projektivna identifikacija kao pokretač razvoja u dečjoj psihodramskoj grupi: “Granice crvene zabrane” Marina Oros, Tatjana Krstić

 

BEOGRAD

Simpozijum: Ljubav, seksualnost i emocionalni poremećaj iz ugla REBT/KBT Moderator: Tatjana Vukosavljević Gvozden


1. Tretman problema sa orgazmom Fedor Munižaba

2. Šta ako njega boli glava? Impotencija Bojana Obradović


3. Seksualna pobuđenost kao okidač za panični napad: REKBT perspektiva Nebojša Zafir


4. Seksualna zavisnost iz ugla racionalno-emotivne bihejvioralne terapije Marija Pajević


5. Šta treba, a šta ne treba prihvatiti u ljubavi? Olga Azarić


6. Značaj kognitivnih faktora i psihoterapije u tretmanu steriliteta Jovana Lazarević

7. MSM populacija – Potencijalna korist REBT/KBT intervencija u boljem korišćenju HIV preventivnih programa Daniel Meškoviš, Slađana Baroš

 

BEST WESTERN


Radionica 5: Ljubav i vaspitanje – količnici adolescencije i psihoterapijski rad – sociokulturni pristup (od deteta do adolescenata uz roditeljsku ljubav) Darka Krsmanović, Jelena Popović

 

FORUM

Simpozijum: Transakciona analiza i partnerstvo


Moderatori: Maja Stoparić, Nataša Cvejić Starčević, Aleksandra Bubera, Dragana Jovanović Boka

1. TA i antropozofska psihoterapija Ljubica Petrov

2. Ljubav i adaptacije ličnosti: kritika modela – Igor Jurišić

3. Očuvanje partnerske veze uz pomoć ugovora o poverenju Vesna Andrejević, Milica Jovanović


4. Ljubav kao varijabla u delovanju mehanizama odbrane Nataša Cvejić Starčević

5. Svađanje u partnerskom odnosu (terapija sa kombinacijom TA i Logosinteze) Tina Bončina


6. Izlazak iz skripta bez ljubavi – psihoterapija depresije Dragana Jovanović Boka

7. Od simbioze do ljubavi MajaPavlov

8. Kako psihoterapeut voli Maja Stoparić


9. Da li je (samo)ljubav od navike jača? Neki od pristupa u promeni ponašanja Danijela Budiša Ubović

 

DIJALOG

Radionica 6: Joga i psihoterapija – svet se menja unutar sebe Bosiljka Janjušević, Dragana Lalić

 

17 – 17,15h Pauza

 

17,15 –18,45h

 

AVALA


Simpozijum: Psihoterapijska etika i kriza savremenog društva

Moderator: Jelena Manojlović

1. Psihoterapijska etika i društvena odgovornost terapeuta Jelena Manojlović

2. Etičke dileme u terapiji parova danas Nevena Čalovska Hercog


3. Etički izazovi i dileme u treningu porodične terapije Desanka Nagulić

4. Ljubav kao kriza u psihoterapijskom procesu Nebojša Zafir, Jelena Manojlović


5. Burn out kao razlog neetičkih ponašanja u psihoterapiji Dragana Deh, Jelena Manojlović

6. Uzroci i posledice pada vrednosnog sistema u društvu Ivan Ogrizović

 

HORIZONT

Simpozijum: Ljubav i psihodrama Moderator: Zoran Đurić

1. Zrela ljubav i psihodrama Zoran Đurić


2. Traumatsko vezivanje ili ljubav? Zoran Ilić


3. Dodir i ljubav u psihodramskom radu Mina Mišković

4. Značaj dobrog terapijskog saveza za jačanje kapaciteta za ljubav Ivana Stamenković


5. Na svojoj strani – psihodramom do iskustva ljubavi Maša Vukčević, Rade Brzaković


6. Potreba za ljubavlju čoveka bez ljubavi Miloš Lazarević, Tamara Čavić, Gorda Božović

7. Poverenje i zahvalnost u grupi – Tamara Čavić

 

BEOGRAD

Simpozijum: Ljubav, seksualnost i emocionalni poremećaj iz ugla REBT/KBT – primeri iz prakse


Moderator: Zorica Marić

1. Razlika zdrave i nezdrave ljubomore – dva modela rada kroz REBT Olivera Novaković


2. REBT u praksi – prikaz kombinovanog slučaja socijalne anksioznosti, depresije i paničnog poremećaja Daniel Mešković

3. Ljubav, seksualnost i opsesivno-kompulzivni poremećaj Miloš Lazarević


4. Specifičnost REBT-a u konceptualizaciji i terapiji straha od polno prenosivih bolesti Jovana Lazarević

 

BEST WESTERN

Radionica 7: Tamna strana ljubavi – “Love addiction & affection defficit disorder” Aleksandra Bubera

 

FORUM

Radionica 8: Psihoterapija kao posao – poslovne veštine neophodne za vođenje psihoterapijske delatnosti Sanja Perković Goga

 

DIJALOG

Radionica 9: Razvijanje ljubavi uz pomoć biblijskih priča Marija Joksimović, Antonio Aras, Miroslav Krsmanović

 

18,45–19h Pauza

19 – 20,15h

 

AVALA


Velika grupa učesnika kongresa – Grupa na kraju dana.
Voditelji: Vida Rakić Glišić, Snežana Kecojević Miljević, Bojana Mitrović, Slavoljub Milojević – grupni analitičari Društva grupnih analitičara Beograd.

 

SUBOTA 24.oktobar2015.

 

9 – 11h

 

AVALA

Plenarana predavanja

Moderatori: Zoran Vojić, Gordana Dedić

1. Ljubav, placebo i nocebo u psihoterapiji Prof. dr Miro Jakovljević, Medicinski fakultet, Psihijatrijska klinika Kliničko-bolničkog centra Rebro, Zagreb


2. Art terapija – mogućnost kreativne ekspresije potrebe za ljubavlju kod bolesnika sa različitim mentalnim poremećajima Prof. dr Gordana Mandić-Gajić, Klinika za psihijatriju, Vojnomedicinska akademija, Beograd

3. Terapijske implikacije istaživanja vezanosti i mentalizacije Doc. dr Aleksandar Dimitrijević, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd


4. Narativna koncepcija identiteta i upotreba moralnih pojmova u opisu poremećaja ličnosti prema DSM IV. – Prof. dr Aleksandar Fatić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd

 

 

11 – 11,30h Pauza

11,30 – 13h

 

AVALA


Radionica 10: Predstave o ljubavi psihoterapeuta, kontratransfer i Holivud Zoran Milivojević

 

HORIZONT

Radionica 11: Otvorena grupa, otvorena psihodramska seansa i poredjenje sa kontinuiranom poluzatvorenom grupom Dušan Potkonjak, Gorda Božović, Dragan Milivojević, Miloš Lazarević, Maja Milić, Renata Stanojević, Jelena Milić, Jelena Vidić

 

BEOGRAD

Simpozijum: Psihoterapija u instituciji

Moderator: Snežana Kecojević Miljević

1. Nesvesni procesi u radnim grupama i timovima – ometajući ili pomažući faktori institucionalne psihoterapije Snežana Kecojević Miljević


2. Psihodijagnostički proces kao terapijska intervencija Dušanka Vučinić Latas


3. Specifičnosti psihoterapije pacijenata bolesnih od poremećaja ishrane u hospitalnim uslovima Marija Đurović

4. Grupe roditelja pacijenata sa poremećajima ishrane evidence based psihoterapija kao inspiracija Vladimir Borovnica


5. Psihodramska psihoterapija adolescenata psihijatrijska bolnica kao mesto susretaSanja Životić

6. Integracija REBT-a i EMDR-a u hospitalnom lečenju posttraumatskog stresnog poremećaja – Kolja Kontić

 

BEST WESTERN

Radionica 12: Logosinteza – terapija traume i zabluda u ljubavi Tina Bončina

 

FORUM

Radionica 13: Susret u susretu Telesne i Geštalt psihoterapije Ana Ristović, Milica Tušup

 

DIJALOG


Radionica 14: (Za)Veži se partnerski širom otvorenih očiju Tanja Kiselički, Irena Vučić Živković

 

13 – 14,30h Ručak

 

14,30 – 16,30h

 

AVALA


Okrugli sto: Komunikacija sa pacijentima koje je teže terapijski angažovati i gradjenje terapijskog saveza – prvi minuti terapijskog saveza


Moderator: Dušan Potkonjak

Učesnici: David Fewtrell, Sanja Životić, Zoran Đurić, Tamara Čavić, Jasna Veljković, Dragan Milivojević, Miloš Lazarević, Gorda Božović, Jelena Vidić, Maja Milić

 

ATRIJUM

Forum: Nove knjige domaćih autora Moderator: Bojana Mitrović

1. Enciklopedija straha, Marija Đurović


2. Medicinska etika, Gordana Dedić


3. Psihoaktivne supstance, zloupotreba i zavisnost, Žilijeta Krivokapić


4. Medijacia – princip, procesi, primena, ur. Tamara Džamonja


5. Put u unutrašnjost duše, Dragana Pjanić (predstavlja Bojana Mitrović)


6. Priručnik za LGBT psihoterapiju (ur. Vladimir Miletić i Anastasija Milenković), Jelena Zulević

 

HORIZONT


Simpozijum: Novine u transakcionoj analizi

Moderatori: Aleksandra Bubera, Milica Okiljević Ćućuz

1. Problem porodičnog nasilja kroz koncepte TA Sanja Topić


2. Usklađivanje pojma ljubavi u partnerskom odnosu iz TA perspektive Nebojša Dokmanović


3. Tragom novog drajvera Milica Okiljević Ćućuz, Lada Marinković


4. Primena TA u lancima snabdevanja Biljana Panić


5. Seks, bliskost i težnja k savršentsvu – implikacije za psihoterapijsku praksu Ivana Radić, Ivan Čanžek, Anita Lauri Korajlija, Lovorka Brajković

6. Tehnike TA u koučingu Dragana Jocić


7. Muški Kamp – odrastanje dece i odraslih iz perspektive TA Mirko Mitrović, Uroš Rajaković


8. Povratna sprega – mehanizmi stabilnosti u elektronici, psihoterapiji, koučingu i vaspitanju Mirko Mitrović


9. Rekreativno vežbanje u službi samoljubavi Stefan Mitrović Jokanović

 

BEOGRAD


Usmena saopštenja: O vezivanju i odrastanju

Moderator: Tamara Džamonja Ignjatović

1. Povezanost strukture ličnosti i obrazaca partnerske afektivne vezanosti Tamara Džamonja Ignjatović, Tatjana Stefanović Stanojević

2. Teorija afektivne vezanosti (attachmenta) i bezuslovna ljubav Katarina Matić


3. Šta sad ljubav ima sa tim? Rodno zasnovana moć u partnerskim odnosima Sanda Stanković


4. “Kako prestajemo da volimo svoje telo”, naš pristup u radu sa adolescentkinjama Željka Kurjački, Zorica Paroški


5. Iracionalna uverenja adolescenata o ljubavi i njihov uticaj na kvalitet partnerske veze Milena Oparnica


6. Porodična psihoterapija porodice sa adolescentom Borjana Savić, Danica Tošanović Janković, Zorana Filipović, Ana Nenadović Lalatović, Slađana Dragišić Labaš


7. Otkucaji srca u ritmu kontratransfera Aleksandra Simendić


8. Terapijske implikacije projekta “Socijalizacija djece Republike Srpske” Slađana Trifunović

 

BEST WESTERN


Usmena saopštenja: Psiho–pato–logija

Moderator: Zoran Vojić

1. Specifičnost komunikacije u palijativnom zbrinjavanju, naša iskustva Aleksandra Jeličić


2. Ljubav i/ili empatija u psiho-onkologiji – odnos koji vodi dobrobiti pacijenta ili izgaranju terapeuta? Tamara Klikovac

3. Psihoterapija adolescenata koji se samopovređuju Tatjana Mali


4. Ljubav i autizam Nevena Gavrilović


5. Ljubav i psihosomatski poremećaji Zoran Vojić


6. Lečenje seksualne disfunkcije korišćenjem kognitivno-bihejvioralne terapije Tatjana Đalović Kozarov

7. Primena art psihoterapije u radu sa klijentima sa dijagnozom psihoze i shizofrenije Ivana Novakov


8. Rigidnost u interpersonalnim odnosima Bojana Grahovac

 

FORUM


Usmena saopštenja: U susret savremenom svetu i sevdah

Moderator: Antonio Aras

1. Vještine muškog zavođenja sa metodom psihološke manipulacije Vahida Đedović, Mitra Mirković Hajdukov


2. Strah od robota i psihopatologija svakodnevnog života iz perspektive transakcione analize Marina Oros, Ivan Jerković

3. Veštačenje u oblasti socijalne zaštite dece čiji su roditelji u brakorazvodnom sporu Dragutin Nikolić

4. Kad ljubav zaboli, inovativni terapeutski pristup u radu sa počiniocima i žrtvama nasilja Ljubica Savić


5. Iz drugog ugla Antonio Aras


6. Sevdah kao muzički žanr u ulozi psihološkog konstrukta, spoznaja ljubavi Aleksandra Golubović

DIJALOG

Radionica15:Kada ljubav seče krila... Nadica Hegeduš

Pauza
16,30–16,45h

 

16,45 – 18,15h

 

AVALA


Radionica 16: Kako sa samodestruktivnim ponašanjem osoba koje piju (Алкогольная зависимость и аутоагрессивное поведение, prevod na srpski) – Dmitri Šustov

 

HORIZONT


Simpozijum: Istraživanja u psihoterapiji

Moderator: Jelena Šakotić Kurbalija

1. Kvalitet bračnih odnosa u Srbiji iz ženskog ugla Jelena Šakotić-Kurbalija, Dragan Kurbalija
2. Bračni parovi u Srbiji: kako muškarci vide sebe, a kako ih vide žene – Dragan Kurbalija, Jelena Šakotić-Kurbalija, Ivana Strizović, Biljana Trifunović

3. Bračni parovi u Srbiji: kako žene vide sebe, a kako ih vide muškarci – Jelena Šakotić-Kurbalija, Dragan Kurbalija, Biljana Trifunović, Ivana Strizović
4. Povezanost psihofizičkog zdravlja sa namerom da se traži profesionalna psihološka pomoć Julija Vukašinović, Jelena Šakotić-Kurbalija, Dragan Kurbalija

5. Prediktori sagorevanja u braku Marina Oros, Jovana Trbojević, Jelena Šakotić- Kurbalija
6. Procena ego stanja iznadprosečno inteligentnih osoba Marija Lazarević, Petar Stojiljković, Boris Teodosijević

7. Ljubav i depresivnost kod iznadprosečno inteligentnih osoba Marija Lazarević, Goran Tomin, Zoran Milivojević

 

BEOGRAD


Radionica 17: Svetska ekonomska i politička kriza – ultimatum za nove životne uloge Jasna Veljković, Vera Despotović

 

BEST WESTERN


Simpozijum: Emocionalnost i seksualnost razvojnog doba

Moderator: Gordana Bokalović

1. Zašto je ljubav važna? Korišćenje kontratransfera u psihoterapiji sa adolescentima Gordana Bokalović
2. Faze psihoseksualnog razvoja deteta – oslikane detetovim ponašanjem, viđene očima roditelja Olivera Aleksić Hil

3. (Ne)zavisnost – tokom razvoja i psihoterapije Biljana Pirgić
4. Psihoanalitičko razumevanje filma „Do kraja sveta“ Wim Wenders – adolescentna perspektiva Sandra Simić

Usmena saopštenja
1. Problem optimalne distance i kapacitet za ljubav Lelica Kostić 2. Ljubav je srce svega Zoran Vojić

FORUM
Radionica 18: Autogeni trening – značaj i tehnike psihofizičke relaksacije u procesu separacije – Dragana Deh

DIJALOG
Radionica 19: Kuda idu ljubavne priče – Snežana Manojlović

18,15 – 18,30h Pauza 18,30 – 19,45h AVALA

Velika grupa učesnika kongresa – Grupa na kraju dana

Voditelji: Vida Rakić Glišić, Snežana Kecojević Miljević, Bojana Mitrović, Slavoljub Milojević – grupni analitičari Društva grupnih analitičara Beograd.

 

 

NEDELJA 25.oktobar2015.

9–11h

 

AVALA

Plenarana predavanja

Moderator: Tatjana Vukosavljević Gvozden, Zoran Đurić

1. Čemu služi ljubav? dr Marija Stojković, Tavistok klinika, London, UK


2. Dijalektika ljubavi i logosa u psihodinamskoj psihoterapiji dr Zoran Antić, Klinika za psihijatriju, Klinički centar, Niš


3. O čemu govorimo kada govorimo o ljubavi – izazovi u partnerskoj relaciji i terapiji Prof. dr Saveta Draganić-Gajić, Departman za psihologiju, Fakultet za medije i komunikaciju, Singidunum, Beograd


4. “Volim te...vreme je da odeš”: gde se susreću ljubav i psihoterapija Prof. dr Mirjana Divac-Jovanović, Departman za psihologiju, Fakultet za medije i komunikaciju, Singidunum, Beograd

 

11 – 11,30h Pauza

11,30 – 13h

 

AVALA

Radionica 20: Sve što ste hteli da znate o psihanalitičkoj psihoterapiji – IIZorka Lopičić, Vesna Dukanac, Olga Čolović, Vladimir Jović, Gordana Bokalović, Gordana Dedić

 

HORIZONT

Radionica 21: Arhitektonika ljubavi – komunikacija i konflikti u partnerskim odnosima Aleksandra Bubera, Jana Damjanov

 

BEOGRAD

Radionica 22: Razvoj raporta sa floridno psihotičnim shizofrenim pacijentom, bazirano na klasičnoj ego-psihologiji – koncept terapijskog intervjua – početak psihoterapije (na engleskom) – David Fewtrell

 

BEST WESTERN

Radionica 23: Zašto kažeš ljubav, a misliš na seks? – sistemska, rodno-senzitivna, seksualna terapija – Jasminka Veselinović, Tatjana Voronjec-Cijan

 

FORUM

Radionica 24: Identitet u Integrativnoj psihoterapiji: pet stubova identiteta – kreativna dijagnostička i terapijska tehnika Zorica Becker Dragulić

 

DIJALOG

Radionica 25: NLP tehnike u radu sa ljubavnim dilemama Maja Pavlov

 

13 – 13,15h Pauza

 

13,15 – 14,30h

 

AVALA


Usmena saopštenja: Prikazi slučaja


Moderator: Darka Krsmanović, Anđelka Kolarević

1. Uticaj razvoja na dete (prikaz slučaja terapije sa logosintezom) Tina Bočina


2. Nasilje dece nad roditeljima i porodična dinamika: studija slučaja Milana Ljubičić, Slađana Dragišić Labaš


3. Prečice u psihoterapiji – prikaz slučaja Uroš Rajaković

4. Ljubav pedofila – prikaz psihoterapije sa klijentom Jelena Popadić


5. Sindrom depersonalizacije i terapijski pristup (Depersonalisation syndrome: clinical definition, phenomenological components, psychometrics and therapeutic approaches) David Fewtrell

 

HORIZONT


Usmena saopštenja: Psihoterapeuti

Moderator: Kristina Brajević Car

1. Mesto i uloga ljubavi u edukaciji psihoterapeuta – Kristina Brajović Car


2. Šta raditi kada nam se nikako ne dopada pacijent koga treba da lečimo? Olga Čolović


3. Refleksije supervizora – emocionalno proživljavanje u procesu superviziranja drugih profesija Marina Paunović


4. Ljubav u psihoterapiji Milana Poznić Ješić


5. Ljubav kao proprium i način postojanja Nikola Vučković

 

 

BEOGRAD


Usmena saopštenja: O ljubavi iz različitih uglova

Moderator: Žilijeta Krivokapić

1. Korpus ljubavi Slađana Đorđević


2. Ljubav u shema terapiji Džefrija Janga Tijana Mirović

3. Uslovljavanje ljubavi Žilijeta Krivokapić


4. Ljubav u narodnim lirskim pjesmama (tzv. ženskim pjesmama) i savremene iskrivljene predstave o ljubavi Slađana Trifunović


5. Ljubav i psihoterapija između darvinizma i kreacionizma Željko Vilotijević, Jelena Rabijac, Matej Vilotijević

 

BEST WESTERN


Usmena saopštenja: Psihoanaliza

Moderator: Vesna Dukanac

1. Pravoslavno bogoslovlje, ljubav i psihoanalitička psihoterapija Biljana Anđelković

2. Ljubav u analitičkom treningu: u grupi, licem u lice, na kauču Vida Rakić Glišić, Nataša Milošević Spahic, Angelika Zimmermann

3. Žalovanje kao individuaciona šansa Marko Vuković, Vesna Dukanac

4. Kad partenerska ljubav “zaboli”: partnerski odnosi para sa graničnim poremećajima ličnosti Vesna Dukanac, Jasna Veljković, Miodrag Naunović

5. Ljubav i patološko tugovanje – klinički prikazi Vesna Dukanac, Marko Vuković, Branislava Popović Ćitić

 

FORUM


Usmena saopštenja: Istraživanja

Moderator: Maša Vukčević

1. Razvoj emocionale inteligencije kroz fotografiju Dubravka Radusinović


2. Nacionalni identitet kao prediktor sportskog navijanja za preferirani nacionalni tim Aleksandar Jerinić


3. Ispitivanje posttraumatskog stresnog poremećaja, anksioznosti i depresije kod izbeglica iz Sirije Maša Vukčević, Jelena Momirović, Danka Purić


4. Specifičnosti setinga u radu sa izbeglicama u Srbiji i njegove implikacije na psihološki rad Maša Vukčević, Jelena Momirović, Danka Purić

 

DIJALOG


Usmena saopštenja: Seksualnost i bliskost

Moderator: Jelena Zulević

1. Psihoterapija sa HIV+, ARC, AIDS klijentima Vesna Andrejević

2. Transfer i kontratransfer u radu sa LGBT populacijom Vesna Andrejević

3. Psihoterapijski rad sa transseksualnim klijentima Jelena Zulević

4. Razvoj bliskosti i partnerske ljubavi Jana Milić

5. Odbijanje i bol Irena Milić, Jana Milić

 

14,30–14,45h Pauza

 

14,45 – 16h

 

AVALA

Završna reč.


Zatvaranje kongresa interaktivnom predstavom Plejbek teatra (Playback theatre) u trajanju od jednog sata. Članovi grupe: Dušan Potkonjak, Jelena Radović, Tina Perić, Julijana Protić, Gorda Božović, Boris Liješević, Marijana Šerer, Gordana Marić Lalović, Antonio Aras, Danica Vulićević, Ana Nikolić, Miloš Lazarević.

 

PODACI O V KONGRESU PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

 

Organizacija IV kongresa psihoterapeuta Srbije:

 

Naučni odbor: prof. dr Gordana Dedić, predsednik, doc. dr Nevena Čalovska Hercog, doc. dr Jelana Šakotić-Kurbalija, prof. Tatjana Vukosavljević-Gvozden

 

Organizacioni odbor: doc. dr sci Žilijeta Krivokapić, predsednik, Bojana Mitrović, Darka Krsmanović, dr Zoran Antić, prof. dr Zoran Vojić, dr Ivan Ilić, Željka Kurjački, dr Anđelka Kolarević, dr Željko Vilotijević, Dragan Kurbalija, Jelica Satarić, Antonio Aras.  

 

Predsednik kongresa: dr Zoran Milivojević

 

Tehnički organizator: Mladost-turs dd, Beograd

 

 

AKREDITACIJA 5 KONGRESA:

KME BODOVI ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU: Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije broj А-1-1894/15 Peti kongres psihoterapeuta Srbije je kategorizovan kao domaći kongres prve kategorije. Prema odluci saveta lekari, psiholozi i socijalni radnici zaposleni u zdravstvu dobijaju bodove za kontinuiranu edukaciju, i to: za pasivno učešće se dobija 5 bodova, za usmenu prezentaciju rada (radionica, simpozijum) 9 bodova, za poster prezentaciju 7 bodova, a za plenarne predavače 11 bodova.

Komora socijalne zaštite Republike Srbije je akreditovala Peti kongres psihoterapeuta Srbije kao kongres sa međunarodnim učešćem i odredila da akitivni učesnicim mogu dobiti 20 bodova kontinuirane edukacije, a pasivni 10 bodova.

 

KATEGORIJE KOTIZACIJA:

Cene su date u evrima, a uplaćivanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

 

KOTIZACIJU PLAĆAJU SVI UČESNICI KONGRESA BEZ OBZIRA DA LI IMAJU ILI NEMAJU PREZENTACIJU NA KONGRESU.

 

Podaci za uplatu u dinarima:  
Savez društva psihoterapeuta Srbije

Adresa: Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija

Broj žiro računa: 355-1014278-87 Vojvodjanska banka

 

Učesnici izvan Srbije uplaćuju po posebnoj proceduri - šaljemo vam predračun na osnovu koga uplaćujete. Kontaktirati organizatora za uputstvo na Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

 

POSTOJE 4 VRSTE KOTIZACIJA:

 

PSIHOTERAPEUTI (sa sertifikatom nekog psihoterapijskog modaliteta)  

Tri dana 120 €

Jedan dan 60 €

Važno obaveštenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije. Molimo za solidarnost jer kongres organizujemo sami, bez sponzora i zato je vas doprinos veoma važan za opštu stvar.

 

EDUKANTI PSIHOTERAPIJE (u treningu iz nekog modaliteta, specijalizanti)

Tri dana 100 €

Jedan dan 50 €

STUDENTI (dodiplomske i master studije)

koji nisu na edukaciji, uz indeks na uvid (ako su edukanti onda važi cena za edukante)

Tri dana 30 €

Jedan dan 10 € (u nedelju je besplatno dodiplomskim i master studentima bilo kog fakulteta (uz indeks na uvid).

 

OSTALI

Tri dana 120 €

Jedan dan 60 €


Kotizacije za psihoterapeute, edukante i ostale uključuju ručak. Kotizacije za studente ne uključuju ručak. Poslednji dan kongresa – nedelja – neće biti ručka.

Kotizaciju je moguće platiti i na samom kongresu, ali u tom slučaju ne garantujemo materijal i ručak.

 

Podsećamo da KOTIZACIJE PLAĆAJU SVI – bez obzira da li na kongresu imaju prezentaciju ili nemaju.

 

Kako bismo pripremili vase materijale i sertifikat o prisustvovanju kongresu sa upisanom bodovima, obavestite nas o vasoj nameri da dodjete na kongres da bismo vam poslali Obrazac za prijavu – pisite na: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

 

SVEČANA VEČERA:

 

Pozivamo sve ucesnike Kongresa psihoterapeuta da se prijave za svečanu veceru.

Ranija prijava nam znaci zbog organizacije, mozete se prijaviti na mejl Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  

 

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 4 of 10